POLITYKA PRYWATNOŚCI

aktualizacja 18 listopada 2019

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego panel4p.pl.pl (zwanego dalej: „Serwisem”). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Serwisu znajdują się w Regulaminie.
2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest 4P Research Mix Sp. z o.o.
ul. Puławska 12A/5, 02-566 Warszawa, NIP 521-32-24-826, KRS 0000148637 zwana dalej:
4P Research Mix Sp. z o.o. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@grupa4p.pl

§1. Przetwarzanie Danych osobowych

1. 4P Research Mix Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu (zwanych dalej jako: „Użytkownicy”), w następujących celach:
a) w celu realizacji Konkursu, o których mowa w regulaminie zamieszczonym na stronie www.panel4p.pl (przesyłanie informacji i zaproszeń do udziału w badaniach rynku, rozsyłanie ankiet, analiza wyników ankiet, dystrybucja punktów).
Podstawa prawna – realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celu korzystania z formularza kontaktowego.
Podstawa prawna: uzasadniony interes administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadanie pytanie. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń.
Podstawa prawna– prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu prowadzenia rozliczeń księgowo-podatkowych.
Podstawa prawna– obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. dostawcy świadczący  usługi płatności elektronicznych oraz bankowe i usługi księgowe.
3 Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres trwania umowy oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. lub wymagany przepisami prawa. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
4. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
8, Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy.

§2. Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez 4P Research Mix Sp. z o. o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez 4P Research Mix Sp. z o. o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
2. 4P Research Mix Sp. z o. o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. 4P Research Mix Sp. z o. o. wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. 4P Research Mix Sp. z o. o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies
zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. 4P Research Mix Sp. z o. o. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez 4P Research Mix Sp. z o. o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
8. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. 4P Research Mix Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§3. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym 4P Research Mix Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@grupa4p.pl